Klášter sv. Voršily, Kutná Hora

Klášter sv. Voršily a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Kutná Hora
V letech 1898–1901 byl stavební vývoj kláštera sv. Voršily završen stavbou novobarokního kostela na nároží dvou ulic. Stavbu projektoval Fridrich (Bedřich) Ohmann, kterému se mistrně podařilo souznít s radikálním barokem. Stavbu prováděl podle autorova projektu Bohumil Moravec, učitel na kutnohorské řemeslnické škole. Kostel má ortogonální půdorys a do nároží se otevírá plasticky modelovaným kulisovitým průčelím, charakteristickým pro „divadelní“ tvář baroka.

Návštěva kostela
Kostel je otevřen každý den od 8:00 do 16:00 k modlitbě a ztišení.

http://khfarnost.cz/cs/kostel-nejsvetejsiho-srdce-pane/