Fara, hřbitov, Rovensko pod Troskami

Fara, chudobinec, hřbitov, Rovensko pod Troskami
Opodál zvonice a kostela je fara, kde v letech 1820 -1824 působil jako farář národní buditel a spisovatel P.  Antonín Marek, rodák turnovský. V chudobinci naproti zvonici bývaly umístěny i třídy rovenské školy, jak dosud o tom svědčí nápis “Škola” ve světlíku dveří. V části budovy je umístěna poradna Ochrany matek a dětí.
Od kostela vede cesta k novému hřbitovu z r. 1850, v tiché poloze pod lesem “Kněžská stráň”. Zdí byl obehnán v r. 1877. Hlavní kříž dal postavit v r. 1854 sýkořický rodák ThDr. Vincenc Náhlovský. V pravém rohu hoření části hřbitova je náhrobek tří ruských partyzánů, padlých v květnu 1945. Náhrobek podle návrhu zdejšího rodáka arch. ing. Vojtěcha Brožka byl odhalen 9. června 1946.

http://www.rovensko.cz/mesto/historie/rovensko/

Body zájmu

Tipy na trasy