Kostnice, Kutná Hora - Sedlec

Kostnice Kutná Hora - Sedlec
Podzemní kaple hřbitovního kostela Všech svatých

Sedlecká kostnice je vyjádřením lidské nesmrtelnosti a zároveň víry ve vzkříšení.
Je místem piety a smíšených pocitů, otázek a očekávání...

Dnes již i díky médiím světoznámá kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 400 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století jako karner - skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou - a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům.

Vstupné
dospělí 90 Kč
dítě, student, senior, ZTP 60 Kč

Otevřeno
listopad - únor: 9:00 - 17:00
březen, říjen: 9:00 - 17:00
duben - září: 9:00 - 18:00
neděle: 9:00 - 18:00

Kontakt
Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

Informační centrum
Zámecká 279
284 03 Kutná Hora - Sedlec

Tel: +420 326 551 049
E-mail: info@sedlec.info

https://www.sedlec.info/kostnice/