Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Chrám svaté Barbory, Kutná Hora
Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků. Právě horníci se nejvíce zasloužili o rozkvět středověkého města i stavbu katedrály, kterou věnovali své svaté ochránkyni.

Počátky stavby, které sahají do druhé poloviny 14. století, jsou spojeny s věhlasnou parléřovskou hutí. Na její činnost navázala svou prací řada dalších geniálních umělců a stavitelů, mimo jiné i slavný Benedikt Ried. Ten je autorem tzv. empory (vnitřní galerie v patře katedrály), koncepce nezaměnitelných stanových střech a pochopitelně krouženého zaklenutí hlavního prostoru chrámu. V polovině 16. století, když v kutnohorských dolech došlo stříbro, musela být stavba provizorně ukončena. Následující staletí přinesla vlnu rekonstrukcí a výměn inventáře zejména v barokním duchu. Současná podoba chrámu je z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace a celková obnova chrámu.

Chrám svaté Barbory je pestrou galerií zejména vzácných gotických fresek a kamenického umění, svou stopu zde však zanechaly všechny generace. Hlavní lodi vévodí renesanční kazatelna s barokním obložením. Učení a zbožní jezuité chrám vybavili množstvím barokních oltářů, soch a maleb. Štědří donátoři novogotické obnovy nechali začátkem 20. století vyzdobit velkou část oken vitrážemi, na nichž malíř František Urban ztvárnil řadu čistě křesťanských motivů, ale i významné události své současnosti. Na tuto tradici navázal v roce 2014 zatím poslední výtvarný počin: vitráž s motivem svaté Anežky Přemyslovny, která ozdobila poslední čiré okno v jižní lodi chrámu.

Pravidelná otevírací doba
Leden a únor
denně 10:00 – 16:00

Březen  
denně 10:00 – 17:00

Duben až říjen  
denně 9:00 – 18:00

Listopad a prosinec
denně 10:00 – 17:00 (24. 12. zavřeno)


Vstupné v roce 2019
Prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory: přízemí a empory (vnitřní galerie v patře) chrámu, kaple Božího těla
Dospělí 120 Kč
Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 90 Kč
Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 50 Kč
Děti do 6 let 0 Kč

Zvýhodněná trojvstupenka: prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory (včetně empor a kaple Božího těla), katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci
Dospělí 220 Kč
Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 155 Kč
Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 130 Kč

Kontakty
Barborská ulice, Kutná Hora

tel.: 327 515 796, 775 363 938
e-mail: info@khfarnost.cz

http://khfarnost.cz/cs/chram-svate-barbory-2/