Kostel Povýšení svatého Kříže, Kadaň

Kostel Povýšení svatého Kříže, Kadaň
Děkanský kostel Povýšení svatého Kříže je hlavní katolický chrám města Kadaně a celého někdejšího kadaňského děkanátu, v jádře gotická stavba s řadou barokních úprav a jedna z nejdůležitějších architektonických památek kadaňské památkové rezervace. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Historie
Kadaňský farní (později děkanský) kostel byl vystavěn po polovině 13. století v souvislosti s povýšením Kadaně na svobodné královské město. Spravován byl rytíři johanitského řádu, přičemž jejich zdejší komtur býval zpravidla i farářem. Poprvé je kostel zmiňován roku 1291 v odpustkové listině krakovského biskupa Pavla a tehdy byl zasvěcen Panně Marii. K roku 1373 se tu připomíná devět johanitských bratří. Ničivý požár Kadaně roku 1362 se mu sice vyhnul, zpustošen byl však roku 1421, kdy bylo město nejprve dobyto husitskými vojsky a posléze 2. křížovou výpravou. Na přelomu 15. a 16. století došlo k opravě kostela a také k doplnění postranních oltářů, nových zvonů a varhan. V měšťanských testamentech z té doby se připomínají například oltáře Panny Marie, Božího Těla, sv. Michaela, sv. Tří králů, sv. Mikuláše, sv. Zikmunda, sv. Šebestiána nebo sv. Barbory. Na jedné z věží byly již koncem 15. století hodiny. V druhé věži pak bydlel tzv. horní kostelník.

Roku 1507 byl pro děkanský chrám odlit za účasti kadaňského purkmistra Christopha Zetlitzera obří zvon „Zuzana“, který byl v následujícím roce instalován v jedné z kostelních věží. Jako první na něj tehdy zvonil měšťan Jobst Fischer. Už v roce 1512 však zvon pukl a musel být před Svatou branou nově přetaven. Krátce nato se jeho část odlomila, přesto „Zuzana“ dobře sloužila dalších více než sto let. Teprve za velkého požáru města roku 1635 se zvon zcela roztavil a z nalezené zvonoviny byl roku 1636 odlit na nádvoří Kadaňského hradu zvon nový, který byl patrně na počátku 19. století zrekvírován.

Během třicetileté války (1618–1648) vyhořel kostel hned dvakrát, a to 26. srpna 1631 a 11. července 1635. Do roku 1638 trvaly opravy, než se v kostele opět začaly konat bohoslužby. Prameny z roku 1643 o něm již hovoří jako o děkanském kostele Povýšení svatého Kříže, z čehož vyplývá, že patronicium chrámu bylo změněno někdy před tímto datem, pravděpodobně po požáru roku 1635. V roce 1654 začala kompletní přestavba kostela, původní gotická trojlodní bazilika se změnila na barokní kostel.

V roce 1746 došlo opět k požáru a kostel musel být během let 1747 až 1755 znovu zrekonstruován pod vedením kadaňského stavitele Johanna Christopha Kosche, který svůj projekt na rekonstrukci konzultoval i se slavným architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Do roku 1807 byl u kostela hřbitov obehnaný zdí, k níž přiléhaly dřevěné krámky trhovců v počtu zhruba dvaceti. Dnešní podobu chrám získal až po dalším velkém požáru města v roce 1811, současné věžní báně byly osazeny teprve roku 1862. Několik zvonů padlo za oběť rekvizicím za napoleonských válek. Během rekonstrukce v 19. století byl kostel uveden do současné podoby. Z původní gotické stavby se dodnes dochovala jen chrámová předsíň s gotickým vchodovým portálem a krouženou klenbou.

Zajímavosti
Vpravo od hlavního chrámového portálu byla roku 2013 umístěna pamětní deska připomínající františkána a vzdělance P. Jana Nepomuka Štikara (†1960), který byl v době komunistického režimu kadaňským farním administrátorem. Kněz Štikar, komunisty pronásledovaný a vězněný, se přátelil například s hudebním skladatelem Klementem Slavickým.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel Povýšení svatého Kříže (Kadaň),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Kada%C5%88)&oldid=17137048 (získáno 26. 04. 2019).

Autor: User:Kolossos – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3970968