Kaple Božího těla, Kutná Hora

Kaple Božího těla, Kutná Hora
Kaple Božího těla stojí v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory a je s ním úzce spojena už od počátku své historie. Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Spodní prostor sloužil k pietnímu ukládání kostí, horní podlaží mělo být využíváno jako kaple pro bohoslužby za zemřelé. Není ovšem jisté, zda bylo horní patro této stavby vůbec dokončeno, s postupující výstavbou chrámu sv. Barbory zřejmě ztratilo svůj význam. Spolu s kaplí byl založen hřbitov, který se rozkládal patrně na místě dnešní jezuitské koleje.

V době, kdy v Kutné Hoře působili jezuité, jim kaple sloužila jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a také své využití, sloužila například jako skladiště krupaře Josefa Snížka nebo později jako varhanářská dílna. Kaple těmito provozy přirozeně trpěla, od poloviny 20. století pak nebyla využívána vůbec a postupně chátrala, až se v 90. letech 20. století dostala na seznam sta nejohroženějších památek na světě. Díky spojenému úsilí města a ministerstva kultury proběhla v letech 1997 - 2000 náročná rekonstrukce, která kapli zachránila. V bezprostřední blízkosti nádherného chrámu sv. Barbory tedy dodnes stojí navenek skromná stavba, která ukrývá jednu z mála celistvě dochovaných vrcholně gotických prostor v naší zemi.

Vstupné
Dospělí 10 Kč
Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 10 Kč
Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 10 Kč
Děti do 6 let 0 Kč

Pravidelná otevírací doba
Březen soboty a neděle 11:00 – 16:00
Duben denně 10:00 – 17:00
Květen až říjen denně 9:00 – 18:00

Kontakt
Infocentrum u chrámu sv. Barbory

tel.: 327 515 796, 775 363 938
e-mail: info@khfarnost.cz

http://khfarnost.cz/cs/kaple-boziho-tela/