Kostel sv. Jakuba Většího, Jičín

Kostel sv. Jakuba Většího, Jičín
Nově založen A.z Valdštejna na místě několika zbořených domů kol r. 1627 jako raně barokní stavba podle plánů G. Pieroniho na půdorysu řeckého kříže. Do r. 1628 byl stavěn pod vedením A. Spezzy, od r. 1632 N. Sebregondiho. Původní záměr Valdštejna byl katedrála pro nové biskupství, po jeho smrti r. 1634 ale byly práce zastaveny. Po dokončení k užívání dvakrát vyhořel, poté byl opraven ve stylu vrcholného baroka a r. 1701 vysvěcen. Z té doby pochází i pozdně barokní zařízení, které se zachovalo dodnes, novoklasicistní průčelí bylo dokončeno až v r. 1867.

Nad všemi vedlejšími prostorami jsou oratoře, jedna z nich je přístupná zděným schodištěm na obloucích ze zámku - z muzea.

Pokud byste se chtěli také na opravě varhan sami podílet, můžete si adoptovat píšťalu na http://www.jicin.farnost.cz/adopce_pistal.html. Pomůžete tak uchránit vzácné dílo pro další generace.

Kostel je otevřen v letním období od 8 - 18 hod., v zimním období pak od 8 - 17 hod.

V průběhu letních měsíců července a srpna je možné využít komentovaných prohlídek kostela každý pátek v 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 a sobotu v 9:30 a 11:30 hodin.

Kontakt
Valdštejnovo náměstí
Jičín, 506 01

GSM: +420 737 049 058
E-mail: prokotob@seznam.cz

http://www.jicin.org/dr-cs/4965-.html

Body zájmu

Tipy na trasy