ZÁMEK PÁNŮ Z ŘÍČAN Muzeum Vysočiny Pelhřimov

ZÁMEK PÁNŮ Z ŘÍČAN
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
První písemná zmínka o pelhřimovském zámku se váže k roku 1550, kdy Adam Říčanský z Říčan nechal zbourat dva měšťanské domy na náměstí stojící vedle čp. 13, aby tak polohou svého nově budovaného sídla naznačil svůj odstup od městských obyvatel. Do té doby nebylo v Pelhřimově žádné vrchnostenské sídlo ani radnice.

Po požáru roku 1561 byl zámek přestavěn. Další přestavba proběhla v letech 1565 – 1572, už po vykoupení města z poddanství, kdy Říčanští zámek opustili. Zámek zůstal prázdný až do roku 1582, kdy sem bylo přestěhováno sídlo městské rady, jíž do té doby jako radnice sloužil dům čp. 80.

Po dalším požáru o sto let později byl zámek přebudován s ohledem na potřeby městské rady, tehdy byla přistavěna budova věznice. Obrovský požár v roce 1766 zničil z valné části i budovu zámku. Rekonstrukce byla velmi nákladná a trvala až do roku 1770. Finanční těžkosti provázely celou přestavbu, nakonec se ji však podařilo dokončit a zámek získal podobu, v jaké ho známe dnes. Radní zde zasedali až do roku 1849, kdy do zámku přesídlil c. k. okresní soud.

Změna funkce objektu změnila také jeho průčelí. Na fasádě se objevil štukový císařský znak jako znamení sídla c. k. soudu. Pískovcové sochy Ochrany a Spravedlnosti, původně stojící na balkóně, který se táhl přes celé první patro, byly pro jeho zchátralost sejmuty a po stržení balkónu přemístěny do výklenků v přízemí zámku.

Poté, co byla pro okresní soud postavena samostatná budova, bylo pro zámek hledáno nové uplatnění a městská rada jej od roku 1908 propůjčila Muzejnímu spolku k umístění sbírek. Na činnost Muzejního spolku navázalo po převratu 1948 Vlastivědné muzeum, později Okresní muzeum, a nyní zde sídlí Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

V dolních klenutých prostorách zámku bývala konírna, později obecní váha, hasičská zbrojnice, konzervátorská dílna a dnes jsou tyto místnosti využívány jako výstavní síň. Nejvýznamnější a nejkrásnější prostorou zámku je freskový sál, původně tabulnice pánů z Říčan.

Stálé expozice
HISTORICKÁ EXPOZICE
Pelhřimovsko ve středověku
V této části expozice si mohou návštěvníci prohlédnout nejstarší předměty ze sbírek muzea, jedná se o Pelhřimovský graduál z konce 15. století, pozdně gotickou sochu Madony z Červené Řečice a městské pokladnice z konce 18. století.

Společenský život
v Pelhřimově v 19. století V této tematický nainstalované místnosti si mohou návštěvníci muzea prohlédnout téměř 135 let starý dort, zbraně, devocionálie, porcelán, sklo, keramiku a rozměrný obraz „Zachránění Romula a Rema“. Z místnosti lze také nahlédnout do stylizovaného pokoje, který je vybaven v moderním měšťanském stylu 19. století.

Freskový sál
Stěny a strop tohoto sálu, který sloužil jako jídelna, radní a soudní síň, jsou pokryty freskami, jejich autorem je Jan Jakub Quirin Jahn (1739–1802). Na stěnách jsou zobrazeny dva biblické výjevy – příběh Josefa Egyptského a Šalamounův soud. Postraní fresky vyobrazují čtyři teologické a čtyři světské ctnosti: víra, naděje, láska a nevinnost, spravedlnost, prozíravost, udatnost a umírněnost.

EXPOZICE OTEC A SYN ŠEJNOSTOVÉ
Muzeum Vysočiny Pelhřimov spravuje rozsáhlou sbírku medailí, plaket, plastik, modelů a kreseb z dílny významného českého sochaře-medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšenova pod Křemešníkem). Po získání podstatné části pozůstalosti akademického sochaře Josefa Šejnosta a jeho syna akademického sochaře Zdeňka Šejnosta Muzeum Vysočiny Pelhřimov vybudovalo v roce 2005 nové a skutečně reprezentativní expozice těchto umělců. Podle vypracovaného plánu a rozpočtu této expozice bylo přistoupeno k postupné realizaci expozice ve třech místnostech zámku Říčanských z Říčan.

OTEVÍRACÍ DOBA
http://muzeumpe.cz/oteviraci.html

VSTUPNÉ
http://muzeumpe.cz/vstupne.html

Kontakt
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo náměstí 12
393 01 Pelhřimov

565 323 184
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz

http://muzeumpe.cz/index.html