MĚSTSKÁ ŠATLAVA Muzeum Vysočiny Pelhřimov

MĚSTSKÁ ŠATLAVA
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Tato expozice je koncipována jako historická, kdy se vycházelo z autenticity místa a bohatého pramenného materiálu. Městská věznice je v těchto místech doložena od 16. století (její nejstarší část v bývalé baště-věži). V čísle popisném 11, tedy bývalé městské šatlavě, je zpřístupněno nádvoří, cela, mučírna a vězeňská kaple. Ústředním místem "šatlavy" je mučírna v bývalé baště, zařízená přesnými a věrohodnými kopiemi mučícího nástroje - skřipce a pulpitu (stolku pro písaře). Unikátní je bývalá vězeňská kaple, zařízená prostým oltářem, krucifixem a liturgickými artefakty. Vlastní "loď" kaple má instalovánu malou expozici liturgických potřeb a textilií. Výstavba této expozice bude pokračovat pořízením přesných replik dalších mučících nástrojů.

OTEVÍRACÍ DOBA
http://muzeumpe.cz/oteviraci.html

VSTUPNÉ
http://muzeumpe.cz/vstupne.html

Kontakt
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo náměstí 12
393 01 Pelhřimov

565 323 184
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz

http://muzeumpe.cz/index.html