Pomník Mistra Jana Husa, Hradec Králové

Pomník Mistra Jana Husa, Hradec Králové
Pomník Mistra Jana Husa v Malšovicích – pískovcový pomník, který byl odhalen 8. června 1924. Je jedním ze 6 pomníků tomuto církevnímu reformátorovi na území města Hradce Králové.

Popis pomníku
Na vysokém hranolovém odstupňovaném podstavci s nápisem: „Také prosím Vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.[1]“ se nachází nadživotní Husova socha, která je oblečená do dlouhého roucha a v levé ruce drží knihu – Bibli, kterou pravou rukou tiskne k hrudi.

Historie
K položení základního kamene pomníku došlo 8. července 1923 při jubileu 25 let trvání Okrašlovacího spolku na Náhoně[2]. Ten poprvé oslavil Husovo výročí 5. července 1897[3]. Pomník z hořického pískovce je podle místní kroniky prací královéhradeckého kameníka a sochaře Václava Škody dle návrhu akademického sochaře Václava Škody mladšího a stál 9 000 Kč[4]. Jiné prameny udávají jako autora sochy Josefa Škodu, např. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách č. 1/2011. Protože však kronika byla psána členem Husova komitétu, je nesporné, že autorství pomníku patří Václavu Škodovi[5].

6. září 1923 se obecní zastupitelstvo usneslo na tom, aby byl pozemek u vily Jana Šolce čp. 34 na Náhoně, na němž bude postaven Husův pomník, věnován na věčné časy tomuto účelu. Zároveň se zavázalo, že držebnost pomníku právně zajistí u Okresní správní komise v Hradci Králové[6].

Slavnost odhalení pomníku, konanou 8. června 1924, zahájil místopředseda Husova komitétu řídící učitel v. v. Matěj Tykal, slavnostní řeči se ujal prof. Bohdan Dobiáš a Církev československou zastupoval farář Stanislav Kordule. Po zapění chorálu Dělnickým pěveckým sdružením ze Střelnice a zahrání hymny byla slavnost zakončena a všichni účastníci odešli v průvodu do restaurace U Zezuláků, kde se konala družná zábava s bohatým občerstvením[7].

Péčí o pomník byl na věčné časy pověřen Okrašlovací spolek na Náhoně, ale v 60.-80. letech 20. století získali tento patronát místní zahrádkáři ze ZO Malšovice. Ti se většinou starali o květinovou výzdobu[8], přímo pomníku se věnovali minimálně.

Přispěvatelé Wikipedie, „Pomník Mistra Jana Husa (Malšovice),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomn%C3%ADk_Mistra_Jana_Husa_(Mal%C5%A1ovice)&oldid=17193133 (získáno 16. 05. 2019).

Autor: Boris7 – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6842316

Body zájmu

Tipy na trasy