Na Plachtě 3, Hradec Králové

Na Plachtě 3, Hradec Králové
Přírodní památka Na Plachtě 3 o rozloze 17,0062 ha se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové v těsné blízkosti přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2, které byly v letech 2013 a 2014 sloučeny v jeden celek – PP Na Plachtě. Přírodní památka Na Plachtě 3 byla vyhlášena v roce 2012 na základě petice podané Královéhradeckému kraji v listopadu 2009.[1]

Území přírodní památky Na Plachtě 3 je významnou bezlesou lokalitou. Tvoří ji suchá vřesoviště, písčiny, slatinné louky, porosty rozptýlených křovin a periodické vodní plochy. Proto se ochrana této lokality zaměřuje na jejich zachování a obnovení. V rámci managementových opatření dochází v lokalitě PP k mozaikovému kosení, odstraňování invazních druhů rostlin, pastvě, mechanickému narušování půdního povrchu – ručně, technikou, koňmi, strhnutím drnu, údržbě periodických vodních ploch, vypalování vřesoviště a odstraňování skládek.[2][3]

Oblast přírodní památky je charakterizována svou unikátní florou a především faunou. Dosud na území přírodní památky Na Plachtě bylo nalezeno přibližně 720 druhů vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů. 107 druhů zde žijících organismů patří mezi ohrožené, silně ohrožené či kriticky ohrožené druhy. 19 druhů je evropsky významných.[4]

Přispěvatelé Wikipedie, „Na Plachtě 3,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Placht%C4%9B_3&oldid=16939638 (získáno 16. 05. 2019).

Autor: Tomáš Merta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50647669

Body zájmu

Tipy na trasy