ŠVEJDOVA CIHELNA, Lysá nad Labem

ŠVEJDOVA CIHELNA, Lysá nad Labem
Každý návštěvník, který projíždí nebo prochází Lysou n.L., musí si zákonitě povšimnout jejích kulturních památek, ať jsou to významné budovy světské či církevní, nebo sochy na ohradní kostelní zdi či v zámeckém parku. Ale málokdo už ví, že je v Lysé nad Labem také jedinečná technická památka, jediná tohoto druhu ve Středočeském kraji. Jde o tzv. Švejdovou cihelnu, která se nachází na západním okraji města pod Zámeckým vrchem, v místech, kde bývala královská vinice. Přesto že to byl ve své době rozsáhlý komplex, do dnešní doby se zachovala pouze kruhová pec s původním uspořádáním a valeně klenutým prostorem peciště.

Z bývalého objektu zbyla pouze jedna kolna na sušení cihel. Kdysi jich bývalo kolem cihelny více, stávaly po jejím obvodu. Stávající kolna, i když patří mezi technické památky, je v takovém havarijním stavu, že ji už nelze zachránit a zachovat pro budoucnost.

Samotná budova zachovalé cihlářské pece je obdélného půdorysu o rozměrech 10 x 30 m, s původním vnitřním uspořádáním s valeně klenutým prostorem pracoviště a obloukovitě zklenutými vstupy pro vážení cihel. V klenbách komor se dochovaly topné otvory, kam se sypal uhelný mour. Kanály pro odvod kouře jsou vedeny pod podlahou přes střední zeď do osmibokého komína, který stojí v čele budovy. Na půdě budovy pece zůstal zachovaný také mechanismus pro regulaci odtahu kouře.

Švejdova cihelna v Lysé n.L. prezentuje menší typ kruhových pecí, ve kterých se pálilo jedním ohněm. Kruhová pec o 12 komorách pochází z poslední čtvrtiny IXX. stol. a je zachována bez pozdějších výraznějších zásahů.

V minulosti v této lokalitě stávaly ještě další cihelny – Šporkova u Obory, Lajnerova cihelna, ze které se do dnešní doby zachoval jen komín, Sládečkova  z r. 1860, cihelna J. Veselého. U nádraží stávala ještě Leitenbergrova cihelna z r. 1900, na výrobu různobarevných cihel.

https://iclysa.cz/kulturni-pamatky/