Muzeum - Národopisná expozice, Železný Brod

Městské muzeum v Železném Brodě
Železnobrodské muzeum vzniklo ve druhé polovině 19. století. Cílem jeho zakladatelů bylo uchovávat a ochraňovat historické památky spjaté s historií města, jeho kulturou a běžným životem. Poslání muzea se od minulých dob nezměnilo, jen rozšířilo svou působnost na region Železnobrodska. Zaměřuje se především na dokumentování historie a současnosti s důrazem na zdejší specifikum – sklářskou výrobu.
 
Národopisná expozice
Národopisná expozice se nachází na okraji památkové rezervace Trávníky v Železném Brodě v jednom z největších a nejkrásnějších domů, který reprezentuje pojizerskou lidovou architekturu 19. století. Dům se nazývá Běliště, byl postaven roku 1807 a v minulosti v něm bývala koželužská a barvířská dílna. Expozice přibližuje bydlení, oděv, nádobí a nářadí z 2. poloviny 19. století. Oblíbenou atrakcí muzea je starý flašinet s devíti melodiemi, který na Bělišti dodnes často vyhrává.

Otevírací doba
http://muzeumzb.cz/?page_id=267

Vstupné
http://muzeumzb.cz/?page_id=265

Kontakt
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod

483 389 081, 483 391 149 (Běliště)
E-mail: muzeum@zelbrod.cz

http://muzeumzb.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy