Kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod

Kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod
Kostel sv. Jakuba Většího byl přestavěn roku 1762 ze staršího kamenného kostela. V interiéru se kromě barokních postranních oltářů nachází mramorový oltář se skleněnými doplňky z let 1932-33 podle návrhu R. Klenky. Vedle kostela stojí jednoposchoďová farní budova z roku 1723 (první zděný dům ve městě), zvonice z roku 1761 a kostnice z roku 1765 (dnes modlitebna pravoslavné církve).

Původní kamenné schodiště, směřující z Malého náměstí ke kostelu, bylo zcela přestavěno roku 1940. Schodiště je lemováno barokními pískovcovými sochami sv. Anny, P. Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého.

Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž. Prohlídka kostela je možná po dohodě s duchovní správou - kromě pondělí (kontakt: Jan Jucha MS, mob. 731 479 031, farabrod@volny.cz; janjucha@email.cz)

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/kostel-sv-jakuba-vetsiho/