Zvonice, Železný Brod

Zvonice, Železný Brod
Železnobrodská zvonice, která doplňuje kostelní vršek je unikátní svou dřevěnou konstrukcí dvou na sobě nezávislých stojen, z nichž jedna nese plášť stavby a druhá zavěšené zvony. Původní zvonice z roku 1761 podlehla téměř celá požáru v roce 2007. O rok později byla rekonstruovaná do původní podoby. V interiéru zvonice jsou od roku 2009 zavěšeny tři nové zvony - sv. Jakub Větší, Panna Maria Bolestná a sv. Václav.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/zvonice/