Kašna v Trávníkách, Železný Brod

Kašna v Trávníkách, Železný Brod
Pískovcová kašna z roku 1828 - je technickou památkou a nastiňuje - jak bylo dříve řešeno zásobování pitnou vodou v prostředí menšího města. Kašna je umístěna na původním místě kamenného koryta. Do současného stavu byla upravena roku 1870 kameníkem Františkem Andělem z Jesenného.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/