VYHLÍDKA HLADOMORNA, Broumov

VYHLÍDKA HLADOMORNA, Broumov
Věž, která dodnes uzavírá dolní konec ulice Na Brance, hrála důležitou úlohu v hradebním systému středověkého Broumova. Mimo jiné chránila východní úsek městských hradeb a také přístup k brance, , kterou se scházelo k předměstí směrem k městské lázni - odtud branka získala svůj název "Lázeňská" (Baderpforte). Dříve k hradební věži přiléhala přístavba, kterou se procházelo ke schodišti a tento "Dům na brance" (Pfortenhaus) sloužil ke kontrole poměrně frekventovaného vstupu do města. V roce 1885 za purkmistra Jaroslava Suidy se město rozhodlo provést úpravu věže podle návrhu architekta Karla Wischina. Došlo ke zboření zmiňované přístavby a na jejím místě bylo postaveno nové cihlové dvouramenné schodiště. Původní gotické točité schodiště bylo zasypáno a přístup do dolní prostory věže byl potom možný pouze otvorem seshora. Zbytek věže, upravený na vyhlídkovou terasu, byl opatřen cihlovou parapetní zdí. Přestavba si vyžádala náklady  v celkové výši 3 214 zlatých. V té době se věži začalo říkat "Hladomorna" (Hungerturm). Při boření přízemí věže byla totiž odkryta kamenná deska a podle svědeckých tvrzení ležely prý na dně  sklepení lidské kosti. Ovšem jediná zmínka o využití věže jako vězení pochází z roku 1680, kdy zde bylo krátce drženo několik  vzbouřených sedláků - účastníků poddanského povstání proti klášterní vrchnosti.

Část rekonstruovaného původního hradebního systému kolem centra města

Adresa:
Na Hradbách, 550 01 Broumov

https://broumov.net/pamatky/d-1145/p1=1123