Knopovsko, Železný Brod

Knopovsko, Železný Brod
Knopovsko (č.p. 45 – pro zajímavost v tomto domě byla v 50. letech 19. st - 1. poštovní expedice v ŽB) – zděný dům s klasicistními prvky, na kterém jsou velice zajímané původní dveře s empírovým portálem. Pod trojúhelníkovým štítem, který je zakončen pískovcovou vázou je umístěn reliéf mořské panny.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/