Jechovsko, Železný Brod

Jechovsko, Železný Brod
Jechovsko – dům byl postaven již roku 1687, po požáru byl v 18. století přestavěn do současné podoby.
K tomuto domu se váže pověst z knihy Ďáblův doktor od Vladimíra Mikoláška. Perníkář Jech měl krásnou dceru Leontýnku, do které se zamiloval vodník s potoka Žernovníka. Leontýna byla mazané děvče a tak na vodníka připravila lest a poté, co jej nalákala k sobě domů – zamkla ho ve světnici a 5 dní sušila. Vytrestaný vodník se pomstil. Když přišla velká voda, vklouzl do sklepení a postupně odebíral ze základů jeden kámen po druhém. Stavení se sice sesunulo a mírně nahrbilo, ale k vodníkovi nelibosti zůstalo stát.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/