Dům mistra tkalcovského, Železný Brod

Dům mistra tkalcovského, Železný Brod
Dům mistra tkalcovského – tzv. „červená chalupa“, která je podstatným urbanistickým prvkem ulice. Za povšimnutí stojí vyšperkovaný štít dekorativními lištami. Vedlejší dům je přesnou kopií původní stavby z roku 2003. I přes zásadní přestavbu je zachován ve své původní hmotě a výšce. Poslední dům v této zástavbě patřil mistru pekařskému.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/