Teprův kříž, Železný Brod

Teprův kříž, Železný Brod
Teprův kříž - zde stál, v několika variantách, pravděpodobně od 18. st. až do 90. let kdy byl při nehodě poškozen. Obnovený kříž byl zhotoven podle nejstarší zdokumentované varianty v roce 2011 za podpory Občanské besedy a myslivců. Jediná zmínka o jeho historii existuje v pamětech učitele Sochora – kde je napsáno, že kříž byl postaven na místě, kde se do vody potoka Žernovníka propadl vozka i s povozem a všichni se utopili.
Dřevěný kříž s Kristem ze železa za dobu existence změnil mnohokrát svou podobu. Nový kříž byl symbolicky vysvěcen jak katolickým farářem, tak pravoslavným diakonem.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/