Soubor tří soch, Železný Brod

Soubor tří soch, Železný Brod
sv. Florián (reliéf podstavce – sv. František Xaverský a sv. Josef s Ježíškem)

sv. Jan Nepomucký (podstavec s reliéfem – sv. Veronika a sv. František z Assisi) – původně obě sochy stávaly v ul. Jirchářská a na toto místo byly přeneseny až v roce 1978.

sv. Jan Křtitel – (reliéf podstavce – sv. Maří Magdaléna) – socha z roku 1770 byla původně u lávky přes řeku Jizeru v ul. Obr. míru, přenesena byla v 70. letech 20. st.

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/travniky-pamatkova-rezervace/

Body zájmu

Tipy na trasy