Farní kostel, Police nad Metují

Farní kostel, Police nad Metují
Nynější polický farní kostel byl založen jako klášterní (zprvu tedy výhradně pro potřeby konventu přilehlého kláštera) v podobě orientované, raně gotické trojlodní baziliky s poměrně dlouhým, vyvýšeným, pětiboce uzavřeným kněžištěm, ve kterém byl umístěn mnišský chór.

Chrám byl vybudován ve stylu cistercko - burgundském, ve stavebním přechodném slohu románsko - gotickém, nazývaném také „přemyslovskou“ gotikou. Kostel měl mít původně dvě věže po obou stranách západního průčelí, nakonec však byla postavena věž jen na jižní straně kostela.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/farni-kostel-/