Selendrův sloup, Police nad Metují

Selendrův sloup, Police nad Metují
„Selendrův sloup“, stojící na Komenském náměstí před děkanským kostelem. Je to zajímavá sochařská památka ještě z doby předbělohorské, která původně, až do roku 1717, stála na náměstí a musela tehdy udělat místo honosnějšímu dílu sochaře Jana Brokoffa, které vzniklo za opata Otmara Zinka na popud polického Bratrstva p.Marie Sedmibolestné - sloupu s Matris Dolorosae, tj. s Pannou Marií Bolestnou.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/selendruv-sloup-/

Foto: Oldřich Jenka