Sloupy sv. Marka, Police nad Metují

Sloupy sv. Marka, Police nad Metují
Čtyři barokní, tzv. toskánské sloupy z roku 1716, postavené za opata Otmara. Umístěny na tzv. „Zákopanici" (tj. bývalém městském popravišti), dále východně od kláštera na rozcestí pod Klučkem, v ulici Hvězdecké u čp.218 a v ulici Jiráskově u čp. 196.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/sloupy-svmarka/