Socha Panny Marie - Madona, Police nad Metují

Socha Panny Marie - Madona, Police nad Metují
Fotografie prezentuje další zobrazení Panny Marie, tentokrát s Ježíškem v náručí, v mariánské ikonografii obvykle zvané „Madona". Tato plastika (zapsaná kulturní památka města Police nad Metují č. 1841) se dnes nachází v rohu klášterní a hřbitovní zdi a spolu s parčíkem před hřbitovem zde vytváří skutečně velmi půvabné zákoutí. Jak jsme si již pověděli v červencovém PM, byla tato socha P. Marie rovněž jednou z plastik, které stály na střešní galerii prelatury kláštera a jež byla roku 1880 snesena spolu se sochami před polickým kostelem kvůli velkému statickému zatížení budovy. Autorství této pozdně barokní sochy se připisuje sochaři Antonínu Dorazilovi, jehož dílo navazuje na dílenskou tvorbu následníků Matyáše Brauna.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/socha-pmarie-madona-/