Socha P. Marie s Ježíškem, Police nad Metují

Socha Panny Marie s Ježíškem, Police nad Metují
Socha P.vMarie s Ježíškem. Vlevo od hřbitovní kaple, v pískovcovém portálu ve hřbitovní zdi. Studánka, údajně v místě poustevny prvních mnichů - kolonizátorů, byla roku 1765 upravena sochařskou barokní výzdobou. Nápis nad pramenem: »Fons Salutis Mariano Patrocino Dicatus« znamená „Pramen spásy, zasvěcený ochraně Panny Marie."

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/socha-pmarie-s-jeziskem/