Socha svatého Jana Nepomuckého, Police nad M

Socha svatého Jana Nepomuckého, Police nad Metují
„Není v Čechách most, aby na něm nestála socha sv. Jana Nepomuckého", tak bychom mohli začít parafrází známého citátu. Platí to totiž beze zbytku i pro sochu stojící na levém konci Kostelní ulice, či na okraji Komenského náměstí vedle bývalé školy.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/socha-svateho-jana-/