Socha svatého Prokopa, Police nad Metují

Socha svatého Prokopa, Police nad Metují
Skulptura stojí na konci Kostelní ulice, na mostě před bývalým tzv. „podklášterním mlýnem" čp. 3.

Svatý Prokop, který na nás ze zdobeného podstavce z výšky pohlíží, je jeden z nejstarších českých světců a rovněž jeden z českých zemských patronů. O životě Prokopa se nedochovalo dost spolehlivých historických zpráv, o to barvitější jsou však legendy. Narodil se kolem roku 985 v Chotouni u Českého Brodu; nejdříve byl prý knězem, později vstoupil do benediktinského kláštera a usadil se jako poustevník na Sázavě. Zde byl podle legendy pokoušen ďáblem, kterého však zapřáhl do pluhu a popoháněje jej křížem s ním oral. V sázavských lesích se setkal s knížetem Oldřichem, jenž zde byl na lovu, a který mu dopomohl k založení sázavského kláštera (1032), v němž se pěstovala slovanská liturgie a kde se stal opatem.

http://www.meu-police.cz/pro-turisty/pamatky/socha-svateho-prokopa-/