Městská knihovna Trutnov

Městská knihovna Trutnov
Knihovna poskytuje různé druhy služeb, které vedou k získání konkrétní informace nebo dokumentu. Nabízené služby poskytujeme svým registrovaným čtenářům, ostatním zájemcům jen část služeb, a to především ty, které přímo nesouvisejí se získáním dokumentu. Všechny poskytované služby jsou uvedeny v knihovním řádu. Zde jsou také uvedeny základní podmínky a pravidla využívání knihovny a další důležité informace pro čtenáře a zájemce.

Mezi základní služby patří:
získání dokumentu z fondu knihovny pro studium doma  - služby výpůjční (absenční)
získání dokumentu z fondu knihovny pro studium ve studovnách - služby výpůjční (prezenční)
získání kopie části dokumentu, který je ve fondu knihovny - služby reprografické
získání / ověření informace nebo údaje - služby  informační / referenční / konzultační
získání dokumentu nebo jeho kopie z fondu jiné knihovny (české nebo zahraniční) - služby meziknihovní
přístup na internet

Další služby, které naše knihovna poskytuje:
získání soupisu literatury na dané téma (událost, osobnost, předmět, atd.) - služby rešeršní
získání dokumentů v elektronické podobě z dokumentů, které jsou pod ochranou autorského  zákona - služba dodávání dokumentů
využití bezdrátového připojení - WIFI
akce pro veřejnost

Výpůjční doba
Půjčovna pro dospělé čtenáře, čítárna a studovna, Internet a mojeID
Pondělí až pátek 8:00 - 17:00 hod.
Sobota 8:30 - 11:30 hod.
V červenci a srpnu knihovna v sobotu nepůjčuje.

Oddělení pro děti a mládež
Běžný provoz:
Pondělí až pátek 12:00 - 17:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
V době celostátních školních prázdnin (jarní, letní a vánoční):
Pondělí až pátek 8:00 - 12:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
V době velikonočních a podzimních prázdnin je toto oddělení otevřeno:
8:00 - 17:00 hodin.

Kontakt
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
Krakonošovo náměstí 128
541 01 Trutnov

info@mktrutnov.cz
+420 499 815 544

https://www.mktrutnov.cz/