Přírodní rezervace Apolena

Přírodní rezervace Apolena
Skalní město Apolena je přírodní rezervace, která se nachází asi 400 východně od obce Troskovice v okrese Semily. Oblast spravuje AOPK ČR - regionální pracoviště Liberecko. Přírodně rezervace má rozlohu 18,3 ha a byla vyhlášena na katastrálním území obce Troskovice pod kódem č. 1933 s účinností od 22. 4. 1998.[1]

Charakteristika lokality
Skalní město Apolena vzniklo erozí rozpukané pískovcové tabule. Vliv na zmíněné rozpukání měla jednak erupce blízké sopky Trosky, k níž došly cca před 17 milióny let, a jednak odsedání jednotlivých skalních bloků na úbočí Libuňské brázdy.[2]

Předmět ochrany
Předmětem ochrany v této přírodní rezervaci je samo skalní město a jeho lesní ekosystém. Pískovcové masívy a jednotlivé skalní věže skýtají vhodné podmínky pro hnízdiště některých druhů skalních ptáků, jako je poštolka obecná, kavka obecná nebo výr velký.[2] Toto území se překrývá s dalšími chráněnými lokalitami - je součástí CHKO Český ráj a zároveň zde leží menší evropsky významná lokalita Jeskyně Sklepy pod Troskami (rozloha 0.0398 ha).[1]

Přispěvatelé Wikipedie, „Apolena (přírodní rezervace),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolena_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)&oldid=16939470 (získáno 19. 07. 2019).

Autor: The photonaut – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68707382

Body zájmu

Tipy na trasy