Goethovo odpočívadlo, Mariánské Lázně

Goethovo odpočívadlo, Mariánské Lázně
V roce 1849 byl v Mariánských Lázních postaven pomník, připomínající pobyty J. W. Goetha v tomto městě. V roce 1999 byl pomník renovován do dnešní podoby. Do podstavce je vytesán text z jeho „Poutníkových nočních písní“.

Pískovcový obelisk se dvěma kamennými odpočívadly stojí na svahu Hameliky. V těchto místech J. W. Goethe sedával na lavičce s Ulrikou von Levetzow, nebo tu sám trávil dlouhý čas v zamyšlení.

https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/goethovo-odpocivadlo/