Bedřichův kámen, Mariánské Lázně

Bedřichův kámen, Mariánské Lázně
Přírodní skalní útvar v tzv. „Malém Švýcarsku“ je utvářen velkými balvany hrubozrnné žuly. Do útvaru je zasazena pamětní deska, připomínající návštěvu saského krále Friedricha Augusta II., který se v letech 1834 a 1835 v Mariánských Lázních věnoval výzkumům.

Jeho dílo „Flora Marienbadensis“ vydal v Praze roku 1837 zdejší lékař Dr. K. J. Heidler. Skalní útvar s deskou představuje nejzajímavější část tzv. „Malého Švýcarska“ – romantický svah s kamenným mořem, ve kterém se proplétají zanikající promenádní cesty. Název Malé Švýcarsko vznikl údajně podle někdejší švýcarské chýše, která stávala pod Kamzíkem.

https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/bedrichuv-kamen/