Evangelický kostel, Mariánské Lázně

Evangelický kostel, Mariánské Lázně
Kostel byl postaven pro evangelické lázeňské hosty v letech 1853–1857 z veřejné sbírky německých evangelíků pod patronací a za přispění pruského krále Bedřicha Viléma IV., jenž byl 24. 6. 1857 přítomen slavnostnímu vysvěcení.

Kostel byl vystavěn podle projektu berlínského architekta a dvorního stav. rady G. Ch. Cantiana (1796–1866), jehož pamětní deska a monogram se nacházejí v předsíni kostela. Plochostropé střídmé lodi dominuje obraz Krista v nadživotní velikosti. Z roku 1907 pocházejí okenní vitráže, darované císařem Vilémem II.. Roku 1999 byl kostel renovován.

https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/evangelicky-kostel/