Dolní zámecký pramen

Dolní zámecký pramen
ulice Tržiště
Karlovy Vary

Místo vývěru: Tržní kolonáda
Poloha: na levém břehu říčky Teplé v historickém centru města Karlovy Vary
Prvně zachycen: 1769
Teplota: 55,6 °C
Vydatnost: 2,5 l/min
Obsah CO2: 600 mg/l
Přístupnost: volně přístupný
Přístup k prameni

Přístup č. 1: K Tržní kolonádě dojdete z lázeňského centra města od Vřídla přes Jánský most až na Tržiště. Vývěr pramene se nachází v promenádním prostoru Tržní kolonády. Krátká procházka je dlouhá asi 200 metrů a zabere Vám zhruba pět minut.

Přístup č. 2: Druhou variantou je dojet od Tržnice autobusem MHD č. 2 na konečnou zastávku „Divadelní náměstí" a odtud stejnou trasou přes Jánský most až na Tržiště.

Vývěr Zámeckého pramene byl poprvé objeven v roce 1769 na Tržišti pod Zámeckou věží v historickém centru Karlových Varů. Během velmi chladné zimy roku 1784, kdy zamrzla všechna voda ve městě, byl Zámecký pramen rozváděn do veřejných kašen. Karlovarský lékař David Becher tehdy provedl jeho rozbor a zjistil, že má stejné složení jako Vřídlo. V roce 1797 byl vystavěn nad Zámeckým pramenem první altán. Roku 1809 se však vývěr Zámeckého pramene ztratil a znovu se objevil až o 14 let později.

V roce 1830 vznikla nad pramenem první kolonáda, nahrazená v letech 1910-1912 novou secesní Zámeckou kolonádou. Do prostoru výše položené části objektu byl tehdy vyveden nový vývěr Horního zámeckého pramene. Na počátku 21. století byl objekt Zámecké kolonády přebudován na léčebné zařízení Zámecké lázně. Dolní Zámecký pramen byl následně pro veřejnost přiveden do prostoru Tržní kolonády.

http://www.karlovyvary.cz/cs/dolni-zamecky-pramen/