Štěpánčin park, Prachatice

Štěpánčin park
Hradební ulice
Prachatice

Naproti Horní bráně ležel tzv. pevnostní rybník, který v dobách ohrožení města napájel vodou hradební příkop. Na jeho místě založil v minulém století okrašlovací spolek v Prachaticích městský park s vzácnými listnatými a jehličnatými dřevinami a s dřevěnou besídkou uprostřed. Park byl otevřen v roce 1881 a na počest nevěsty rakousko-uherského korunního prince Rudolfa, belgické princezny Stefanie, byl nazván Štěpánčiným sadem. Kolem parku býval železný plot, který byl částečně odstraněn během 2. světové války a de. nitivně potom v padesátých letech 20. století. V roce 1998 byl na jižním okraji parku umístěn úvodní panel naučné stezky po stopách významné středověké obchodní cesty tzv. Zlaté stezky.

V parku se nachází řada zajímavých stromů např. jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.), dřezovec trojtrný (Gleditsia tricantohs L.), dřín obecný (Cornus mas L.) dub červený (Qercus rubra L.) a další. Při údržbě parku je postupováno dle zpracovaného projektu Regenerace porostů Štěpánčina parku. Prozatím byl proveden pouze částečný asanační zásah, odstraněny byly suché a hnilobou napadené stromy a nalomené větve, následovat bude výsadba keřů a stromů. Udržovací práce město provedlo též na altánku uprostřed a postupně dojde i na obnovu cestiček a doplnění mobiliáře.

http://prachatice.eu/