Židovský hřbitov, Frýdek-Místek

Židovský hřbitov ve Frýdku
Židovský hřbitov ve Frýdku byl vystavěn roku 1882, do té doby museli místní Židé pohřbívat své mrtvé na těšínském hřbitově. Hřbitov s hřbitovní budovou byl vybudován na okraji Frýdku při tehdejší císařské silnici do Těšína a Haliče a celý pozemek o rozloze 14 674 m² byl ohrazen. Pohřební bratrstvo Chevra kadiša však bylo založeno až roku 1896.[1]

V období Protektorátu byl hřbitov zkonfiskován nacisty, k vážnému poškození však došlo v období komunistické diktatury, kdy ze hřbitova zmizelo značné množství náhrobků. Poslední pohřby se konaly počátkem padesátých let a dnes je dřívější hřbitovní budova využívána adventisty sedmého dne jako modlitebna. Roku 1998 byly některé náhrobky poškozeny vandaly, roku 2004 však byly opraveny.[2] Další poškození způsobila na přelomu let 2015–2016 skupina dětí ve věku 12–15 let.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Židovský hřbitov ve Frýdku,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_ve_Fr%C3%BDdku&oldid=15948382 (získáno 11. 09. 2018).