Pálffyovská zahrada, Praha

Pálffyovská zahrada, Praha
Pálffyovská zahrada se nachází v Praze na Malé Straně pod Hradem. Na severu sousedí se zahradou Na Valech, na jihu navazuje na objekt Pálffyovského paláce. Ze západu sousedí se zahradou Ledeburskou a z východu s Kolovratskou. Jedná se o barokní[4] zahradu založenou Annou Marií z Füstenberka v roce 1751.[3] Nese jméno hraběte Eduarda Pálffy z Erdödu, který roku 1881 koupil palác dnes zvaný Pálffyovský.[5] Funkčně se dělí na Malou (která obsahuje ovocný sad) a Velkou (má více dekorativní charakter).[3] Dnes je zahrada součástí placené expozice palácových zahrad. Společně s Pálffyovským palácem je chráněna jako kulturní památka České republiky.[6]

Historický vývoj
V místech, kde byla roku 1751 založena tato barokní zahrada, tehdy po vzoru italských zahrad, se před tím nacházel pravděpodobně zpustlý svah. Důvodem tomu byla obranná funkce Hradu. V 10. století zde však existuje svatováclavská vinice. K její destrukci však asi došlo záhy.[4]

V roce 1949 byl vypracován projekt obnovy zahrad a paláců v této lokalitě vedený architektem Josefem Čihákem. Na jeho základě bylo přistoupeno k jejich obnově. Další opravy následovaly v roce 1981, kdy se zajišťovaly hlavně stěny.[4] Mezi lety 1989–1995[7] pak došlo k další obnově Malé Pálffyovské zahrady společně se sousední zahradou Ledebourskou.[8] Následovala rekonstrukce Velké Pálffyovské, Kolovratské a Malé Fürstenberské zahrady, která skončila v roce 1999.[7] Úpravy byly financovány nadací Prague Heritage Fund, zřízenou pod patronací prince Charlese a tehdejšího prezidenta Václava Havla.[8]

Popis
Zahrady jsou zařízlé v prudkém svahu pod Hradem. Jsou tvořeny zděným terasami, schodišti, trávníky, cestami, sochařskou dekorací a vegetací v podobě stromů, keřů, bylin a popínavých rostlin.[3]

Malá Pálffyovská zahrada
Zahrada sestává z několika teras, kde rostou ovocné stromy. Na hranici s Velkou Pálffyovskou zahradou je dlouhé schodiště spojující jednotlivé terasy. V horní části, kde se nachází průchod do ostatních zahrad, se nalézá výklenek se sochou nahé ženy.[3] Zpřístupněna veřejnosti byla společně s Ledeburskou zahradou v roce 1995.[9]

Velká Pálffyovská zahrada
Velká zahrada je také tvořena několika terasami, které podpírá zdivo. Vegetace zde má ale dekorativní charakter. Na první etáži se nachází trávníky a uprostřed kulatá fontána se soškou tritona (železo). Naproti fontáně je ve zdi barokní portál se slunečními hodinami.[3] Dekorovaný nápis na hodinách je latinsky: Claret in orbe dies, ac taetras, hora pete umbras (volně přeloženo: Jasný buď po světě den a hnusné zaplašuj stíny).[7] Po obou stranách portálu jsou pak na zdi pnoucí rostliny.[3]

Druhá etáž obsahuje opět trávníky s dekorativními a pnoucími rostlinami, včetně laviček pro odpočinek. Této části dominuje šnekové schodiště vstupující na třetí etáž. Od třetí etáže pak je schodiště venkovní a vyvýšené. Dělí 4. etáž na dvě půlky a vstupuje na trávník 5. patra, kde se zanořuje do tunelovitého schodiště pokračujícího do 6. patra. Na 5. terase je východně na hranici s Malou Pálffyovskou zahradou malá nepřístupná, zdí a výškou oddělená parcela.[3]

Poslední 6. patro je tvořeno vyhlídkovou částí. Ta je dekorována stromy v květináčích. Za vyhlídkovou částí se nachází stěna oddělující zahradu se zahradou Na Valech. Napravo a nalevo pak průchody do ostatních tzv. „palácových“ zahrad. Uprostřed je pamětní deska ke znovuotevření zahrad v roce 1997[7].[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Pálffyovská zahrada,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1lffyovsk%C3%A1_zahrada&oldid=16142927 (získáno 2. 10. 2019).

Autor: Photo by Mr. Kjetil Ree. – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1736499

Body zájmu

Tipy na trasy