Kostel svaté Anny

Kostel svaté Anny
ulice Hlavní třída
Havířov

Kostel svaté Anny je nynějším hlavním kostelem v Havířově. Byl postaven jako filiální v pozdně empírovém stylu v letech 1841 až 1845 pro tehdejší Šumbark na místě staršího dřevěného kostela sv. Kateřiny a sv. Petra a Pavla, jenž byl poprvé připomínám v roce 1527 a který v roce 1823 do základů vyhořel. Protože po vzniku Havířova kapacita zdejších kostelů (farního kostela svaté Markéty v Bludovicích a filiálního kostela svaté Anny) již nedostačovala potřebám věřících, byla v letech 1968–1969 zvažována výstavba nového kostela v Havířově. Zejména z finančních důvodů však bylo nakonec rozhodnuto o rozšíření stávající stavby o nově vybudovanou přístavbu, která byla provedena v letech 1970 až 1971. Již od roku 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka.[1]

V roce 2013 proběhla přestavba přístavby ze 70. let spočívající mj. ve vybudování nových sociálních zařízení, nové kanceláře, novéto topení, zateplení a nové elektroinstalaci.

http://wikipedia.org/