Přírodní památka Meandry Lučiny

Přírodní památka Meandry Lučiny
Havířov

Meandry Lučiny je přírodní památka o celkové rozloze 40,7 ha vyhlášená k 1. lednu 1992. Nachází se na území statutárního města Havířova nedaleko městského centra, na hranicích městských částí Havířov-Město a Bludovice Je tvořena přirozeným neregulovaným tokem řeky Lučiny, který se vine v délce cca 2,5 km říčními meandry v několikametrových hliněných naplaveninách, a na něj navazujícími mokřady, lužním porostem a většími druhotnými loukami.

Korytotvorná činnost řeky neustále mění polohu a tvar meandrů a podílí se na vzniku řečiště s velkou rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů, které jsou na jednotlivé niky řečiště vázány.

http://wikipedia.org/