Kaple Tří otců, Mikulášovice

Kaple Tří otců, Mikulášovice
Vzpomínky paní Ilse Hopfingerové 93 let, 2003 Dessau
Kdy byla kaple vystavěna, to přesně nevím, ale určitě to bylo před rokem 1900. Jméno získala proto, že na její výstavbu se složili otcové rodin v jejím sousedství. Kaple měla také věž, ve které býval zvon. Uvnitř stál pěkný oltář, vpravo a nalevo stála lavice pro čtyři až pět osob. O kapli se starala rodina Oppelt. Zvon zvonil každý den v poledne a večer v 19 hodin v létě a v zimě v 17 hodin.
Pro nás děti to bylo znamení, že máme jít domů. Jestliže zvon zvonil v jinou dobu, bylo to znamení, že v sousedství někdo zemřel. To jsme tam vždy rychle utíkali, abychom zjistili, o koho se jedná.
V květnu se zde konala každý týden Májová pobožnost, která byla dosti navštěvovaná, to kaple nestačila. Za první světové války byl zvon sejmut pro válečné účely, po válce byl pořízen nový, který zaplatili zas otcové ze sousedství. Při svěcení zvonu zazněl slavnostní projev, poté hrála muzika.
Na velikonoce se zde zastavili také velikonoční jezdci a zazpívali u kaple píseň. Pro nás děti byla kaple místem pro setkávání, jak v létě, tak v zimě, totéž platí o nedaleké lípě Schneiderových. V roce 1945 bylo vybavení kaple zničeno českými fanatiky. Od té doby kaple chátrá!
Přeloženo z německého originálu: HERBERT PIETSCHMANN, Ergänzung zum Heimatbuch , Entstehen und Vergehen Nixdorf , 2003 Potsdamm.
V inventárním soupise kaplí z roku 1837 se píše: Tato polní kaple leží v dolních Mikulášovicích při silnici do Vilémova. Byla postavená obchodníkem Zachariasem Hillem, jako zvonice pro dolní část vesnice. Je postavená z kamene a střecha je krytá šindelem. Má věžičku se zvonem, aby mohlo být zvoněno Ave. Oltářík je dřevěný s obrazem korunování panny Marie v nebi. Mimo toho se v kapli nachází ještě pět malých obrazů. Kaple nemá vlastní kapitál a je udržována dobrými lidmi. Je v dobrém stavu…
Fiedler píše: Kaple je postavená v roce 1710 třemi otci, ve věži je zvon. [FIEDLER , Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau, 1989 Rumburg]
V roce 2013 prošla kaple „Tří otců“ rozsáhlou rekonstrukcí, nyní je v bezvadném stavu, bez vnitřního vybavení …

http://www.mikulasovice.cz/cz/clanky/detail.html?id_clanky=5062&id=5596