Fürleho kaple, Mikulášovice

Fürleho kaple (Fürlen Kapelle), Mikulášovice
V inventárním soupise kaplí z roku 1837 se píše: Je to také kaple u polní cesty, leží směrem na dolní Mikulášovice. Je kamenná se střechou ze šindele. Oltářík je dřevěný s obrazem panny Marie. Mimo toho zde visí na zdech ještě dvanáct jiných nehodnotných obrazů. Kaple nemá vlastní kapitál a je udržována dobrými lidmi. Je ve velmi dobrém stavu…
Je to jedna z větších kaplí. Na konci 19. st. byla kaple pseudogoticky upravena, z této doby pocházela pravděpodobně i bohatá výmalba vnitřních omítek. Dnes se z výmalby dochovalo jen málo, dříve byly nad okny a dveřmi biblické výjevy, dnes již jen oprýskané zdivo. Nad oltářem jsou ještě dnes vidět dvě postavy andělů. Kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Ke vstupním dveřím vedou tři žulové schody. Kaple má čtyři okna, podlaha je z keramické dlažby s šachovnicovým šedo žlutým motivem. Po druhé světové válce se nenašlo dobrých lidí co by se o kapli postarali…
Dnes má kaple má novou střechu , krytou kanadským šindelem, a malou věžičku. Nová okna a dveře jsou vsazené v roce 2011. Omítky na vnějších zdech jsou oprýskané …

http://www.mikulasovice.cz/cz/clanky/detail.html?id_clanky=5062&id=5596