Wähnerova kaple, Mikulášovice

Wähnerova kaple, Mikulášovice
Fiedler ve své vlastivědě píše: Kaple leží mezi statkem čp. 53 a statkem čp. 67. Byla postavena v roce 1718 Georgem Wähnerem, který bydlel v domě čp.63. V této kapli mohly být slouženy mše svaté, existoval spis od papeže Clemense XI., který byl uložen v kopuli ve skleněné láhvi.
V inventárním soupisu kaplí z roku 1837 se píše: Také zde se jedná o kapli při polní cestě do horních Mikulášovic. Je kamenná ze střechou z šindele, mimo jiné je malá a zařízena jen pro několik zbožných modlících se lidí. Oltářík je dřevěný s obrazem Nanebevzetí Panny Marie . Ve vnitřku visí ještě tři jiné nehodnotné obrazy. Kaple je mimo jiné v dobrém stavu, protože musí být dle zakladatele Johanna Georga Wähnera udržovaná domem č. 64.
Dnešní stav kaple je více než žalostný, střecha je provizorně utěsněná lepenkou, okenní výplně i dveře chybí, nahradili je dřevotřískové desky. V celku je zdivo potrhané omítka oprýskaná. Kaple má čtvercový půdorys s přesekanými rohy…

http://www.mikulasovice.cz/cz/clanky/detail.html?id_clanky=5062&id=5596