Kaple Matky Boží v horních Mikulášovicích

Kaple  Matky Boží v horních Mikulášovicích
V inventárním soupisu kaplí z roku 1837 se píše: Je postavena celá ze dřeva, velmi malá a nenápadná, leží na nejhornějším konci vesnice. Byla postavená v roce 1803 bývalým kolářským mistrem jménem Nikolaus Pietschmann a až do dneška je udržována jeho dětmi. Nemá vlastní kapitál, má oltářík ze dřeva s obrazem Bolestné Matky Boží. Je přezdobená malými nehodnotnými obrázky, jako všechny polní kaple….
Tato kaple musela být později nahrazena stavbou z cihel, pravděpodobně to byla jakási výklenková kaple, která stála ještě v šedesátých letech 20. st. , postupem času spadla, dnes po ní není památky…Nenašel se dobrý člověk, který by se jí ujal….
Melchiorova kaple (Melchiors Kapelle)
V inventarizaci kaplí z roku 1837 je psáno: Kaple stojí u polní cesty v horních Mikulášovicích. Postavená je z kamene, je malá a nevýznamná, střecha je krytá šindelem, zdivo je potrhané. Má malý oltářík s obrazem Svaté rodiny. I tato kaple vlastní malé bezcenné obrázky, které sem pověsily ženy při pobožnostech. Nevlastní žádné sochy. Je udržovaná jen díky dobrým lidem. Nechal jí vystavět Melchior Wäber, po němž nese jméno. …
Kaple se po druhé světové válce nikdo neujal, tak pomalu chátrala, až zmizela úplně…

http://www.mikulasovice.cz/cz/clanky/detail.html?id_clanky=5062&id=5596