Knihovna Jiřího Mahena - Jehnice, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Jehnice
Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. V r. 2017 se zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM. Spolupracuje s místními MŠ a ZŠ, pro které realizuje vzdělávací programy.

Kontakt
nám. 3. května 5
Brno

777 359 164
jehnice@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/jehnice