Knihovna Jiřího Mahena - Ořešín, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Ořešín
Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. V r. 2017 se zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM.

Kontakt
U Zvoničky 4
Brno

739 624 107
oresin@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/oresin