Knihovna Jiřího Mahena - Maloměřice–Obřany

Knihovna Jiřího Mahena - Maloměřice–Obřany
Knihovna patří k menším pobočkám. Od r. 2008 působí ve zrekonstruované budově bývalé mateřské školy. Poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. Pro žáky MŠ a ZŠ realizuje vzdělávací programy a pořadá akce pro veřejnost, zejm. besedy se zajímavými osobnostmi. Tyto pořady si získaly velký zájem místních občanů a pobočka se pro ně stala oblíbeným kulturně-vzdělávacím centrem.

V letních měsících na zahradě pobočka pořádá filmová představení a ve spolupráci s Hudební knihovnou Ústřední knihovny zde byly uspořádány arteterapeutické a muzikoterapeutické programy pro veřejnost. V r. 2010 byl na pobočce zprovozněn Family Point s přebalovacím koutem a prostorem pro rodiče s dětmi a umístěn box na knihy. Pobočka půjčuje deštníky, audioknihy a je zapojena do projektu Lekotéka - hračky a didaktické pomůcky. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

Kontakt
Selská 16
Brno

545 230 056
malomerice@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/malomerice-obrany