Knihovna Jiřího Mahena - Vinohrady, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Vinohrady
Knihovna patří ke stěžejním pobočkám. Je umístěna v budově ÚMČ Brno-Vinohrady. Má samostatné odd. pro dospělé a pro dětské čtenáře a kontaktní místo Informačního střediska EUROPE DIRECT. Spolupracuje s místními ZŠ a SŠ, pro které realizuje vzdělávací programy. Navázala na spolupráci s klubem seniorů. Aktivně se účastní projektů na podporu dětského čtenářství, pro veřejnost pořádá řadu akcí. Je zapojena do projektu Lekotéka - hračky a didaktické pomůcky a půjčuje deštníky a brýle. Od r. 2015 půjčuje e-čtečky a audioknihy. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy.

Kontakt
Velkopavlovická 25
Brno

544 217 645
velkopavlov@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/vinohrady