Knihovna Jiřího Mahena - Líšeň, Brno

Knihovna Jiřího Mahena - Líšeň
Knihovna patří k největším pobočkám. V r. 2003 byla přestěhována do objektu, který je v sousedství ÚMČ. Půjčuje CD. Kontaktní místo Informačního střediska EUROPE DIRECT. Spadá do Zóny vzájemné pomoci [Odkaz se otevře v novém okně] . Spolupracuje s místními MŠ a ZŠ, pro které realizuje vzdělávací programy. Aktivně se účastní projektů na podporu dětského čtenářství. Pořádá výstavy výtvarných a ručních prací a spolupracuje se salesiánským centrem pro děti.

Dále spolupracuje s denním stacionářem EFFETA, pro jehož klienty  pořádá především výtvarné dílny. Touto aktivitou se pobočka zapojila do pokračování projektu Ruku v ruce, který se věnuje práci s postiženými spoluobčany. Na pobočce je umístěn box na knihy. Pobočka zapojena do projektu Lekotéka - hračky a didaktické pomůcky (pomůcky využívá výhradně v knihovně při práci s klienty EFFETY) a půjčuje deštníky a brýle. Prostřednictvím on-line katalogu čtenářům zpřístupňuje články v elektronické podobě či umožňuje stahovat a půjčovat e-knihy. V r. 2012 byl na pobočce zřízen Family Point s přebalovacím pultem a prostorem pro rodiče s dětmi.

Kontakt
Jírova 2
Brno

544 210 135
E-mail:    jirova@kjm.cz

https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/lisen