Stálá expozice o historii města Kuřim

Stálá expozice o historii města Kuřim
Hlavní myšlenkou stálé expozice o historii města je Kuřim – na spojnici cest. Protože místo, kde Kuřim dnes stojí, bylo odedávna hojně navštěvovaným místem při cestě spojující sever a západ s jihem. Procházeli tudy paleolitičtí lovci, putovali tudy obchodníci s jantarem doby bronzové i středověcí obchodníci snad v rámci tzv. Trstenické stezky stejně tak, jako švédská vojska v době třicetileté války, pruská vojska v čele králem Bedřichem II. nebo Napoleonova armáda vedená samotným císařem. Místo bylo ale vždy především výhodnou sídelní polohou v blízkosti Brna, ať už se jednalo o řemeslníky vyrábějící jantarové korále a bronzové šperky v době popelnicových polí pro nedaleké Obřanské hradisko nebo o sídlo Brněnského velkostatku v místní tvrzi přestavěné na zámek v období novověku.

Samotná expozice je složena de facto z pěti sekcí, tří historických bloků, interaktivní místnosti a chodby s časovou osou. První z historických bloků se týká doby železné, druhý zmapuje historii kostela a dějiny středověké vsi a třetí blok se bude věnovat zámku, dějinám novověkého městečka a dotekům velkých dějinných událostí. Interaktivní místnost bude dokončena později a bude  sloužit dětským i dospělým návštěvníkům, kteří si na dotykových obrazovkách budou moci sami listovat historickými mapami a publikacemi a na interaktivních stolcích plnit různé úkoly.

Otevírací doba a vstupné
https://www.kulturakurim.cz/expozice-kontakt

Kontakt
Křížkovského 48/2
Kuřim

kultura@kdkurim.cz
702 250 914

https://www.kulturakurim.cz/expozice